Lukk

Lær Eitt & Ainna Nyttig

Lean-spill
Lean-spill

I løpet av 2018 skal seks bedrifter i Namsos trimmes gjennom et Lean-prosjekt.

Med støtte fra Innovasjon Norge er Namsos Næringsforening og MainTech i gang med et Lean-prosjekt i seks bedrifter. Moelven Van Severen, Huurre, VESO Vikan, Siktedukfabrikken, Retronic og Birger Pedersen skal optimalisere egen drift gjennom bruk av anerkjente forbedringsmetoder. 

Lean-prosjekt i Namsos

På vårparten i år ble det kjørt et forprosjekt for de seks Namsos-bedriftene. MainTech foretok en screening av hver enkelt bedrift ved hjelp av verktøyet «Les en bedrift raskt». Bedriftene fikk en rapport om hvor «Lean» de fremstår. Resultatet fra dette arbeidet, ga grunnlag for søknaden om et hovedprosjekt Lean.

     

MainTech stiller med følgende ressurser i prosjektet; Jan Erik Salomonsen og Marit Bolstad. Eva Flått er prosjektleder i Namsos Næringsforening (bilde til venstre)I tillegg har vi støtte fra KIWA TI, Kristin Hafskjold (bilde til høyre).

Med støtte fra Innovasjon Norge er vi nå i gang med hovedprosjektet, hvor det i hver enkelt bedrift skal jobbes konkret med funnene og gjøre tiltak for å oppnå ønskede forbedringer. Kort og godt handler det om å bli enda bedre på det man allerede er god på. Det gjennom å bruke anerkjente metoder for å optimalisere driften.

Til sammen representerer de seks bedriftene over 200 arbeidsplasser innenfor håndverk og industri, forskning og utvikling i Namsos.