Lukk

Kurs i vedlikeholdsstyring

Høsten 2019

Vedlikehold er din konkurransefaktor

Vedlikeholdsstyring utøves på mange nivå i en bedrift. Optimalisering av vedlikeholdsfunksjonen betinger god innsikt i aktuelle metoder og verktøy. MainTech har de siste fire årene arrangert kurs i vedlikeholdsstyring for mer enn 400 personer på kryss og tvers av bransjer i norsk industri. Felles for deltagerne er motivasjonen om økt lønnsomhet gjennom forbedret vedlikehold.

Målet med kurset er å gi deltakeren kjennskap til de verktøy og metoder som inngår i moderne vedlikeholdsstyring. Deltagerne får også tid til å teste ut teknikkene på eget utstyr og veiledning til å utvikle forbedringsplan for egen virksomhet.

Kurset strekker seg over to dager og vil inneholde foredrag, diskusjoner og oppgaveløsning. Kurset egner seg godt både for enkeltpersoner og for samkjøring av vedlikeholdsgrupper, som ønsker forbedringer i sitt vedlikehold. Deltagerne får faglig påfyll, veiledning og tid til refleksjon i et uformelt nettverk. 

Kursinnhold

Kurset berører følgende emner:

  • Vedlikeholdsstyringssløyfa – de grunnleggende forutsetningene
  • Målsetning og strategi – hva dette har å si for vedlikeholdsfunksjonen
  • Måltall og akseptkriterier – konkretisering av vedlikeholdsmålene
  • Vedlikeholdssystemets plass i vedlikeholdsstyringen
  • Optimalisering av forebyggende vs. korrektivt vedlikehold
  • Organisering av vedlikeholdet
  • Hvordan mobilisere medarbeiderne i forbedringsarbeidet
  • Planlegging og styring av vedlikeholdsjobber

 

 


Praktiske opplysninger

 

 

Målgruppe:
Vedlikeholdsledere og -planleggere, arbeidsledere, vedlikeholdsingeniører og andre som ønsker å forbedre vedlikeholdsfunksjonen i egen bedrift.

 

Tid og varighet:
Kurset går over to dager. Første dag gjennomføres kl. 09:00 - 16:00.
Andre dag gjennomføres kl. 08:30 - 16:00. 
 

Sted: Oslo

Dato: 4. - 5. november 

Kurset avholdes på Kuben Yrkesarena sine lokaler på Økern, veibeskrivelse

Hotel/overnatting, vi abefaler Quality Hotel 33, Booking

 

Kursavgift: kr 8 200,- 
Dette inkluderer kursmateriell, lunsj begge dager, kaffe/te samt pausemat. Påmeldingsfrist er to uker før kursstart. Ved avmelding etter denne fristen vil man bli fakturert halve kursavgiften. Avbestilling en uke før kursstart vil bli belastet med full kursavgift.

 

Forkunnskap:
Erfaring fra drift og vedlikehold.

Kursbeskrivelse: Kurs i vedlikeholdsstyring.pdf