Lukk

Kurs i vedlikeholdsstyring

Høsten og vinteren 2020/ -21

Vedlikehold er din konkurransefaktor

Vedlikeholdsstyring utøves på mange nivå i en bedrift. Optimalisering av vedlikeholdsfunksjonen betinger god innsikt i aktuelle metoder og verktøy. MainTech har de siste fire årene arrangert kurs i vedlikeholdsstyring for mer enn 400 personer på kryss og tvers av bransjer i norsk industri. Felles for deltagerne er motivasjonen om økt lønnsomhet gjennom forbedret vedlikehold.

Målet med kurset er å gi deltakeren kjennskap til de verktøy og metoder som inngår i moderne vedlikeholdsstyring. Deltagerne får også tid til å teste ut teknikkene på eget utstyr og veiledning til å utvikle forbedringsplan for egen virksomhet.

Kurset strekker seg over to dager og vil inneholde foredrag, diskusjoner og oppgaveløsning. Kurset egner seg godt både for enkeltpersoner og for samkjøring av vedlikeholdsgrupper, som ønsker forbedringer i sitt vedlikehold. Deltagerne får faglig påfyll, veiledning og tid til refleksjon i et uformelt nettverk.

Kursinnhold

Kurset berører følgende emner:

  • Vedlikeholdsstyringssløyfa – de grunnleggende forutsetningene
  • Målsetning og strategi – hva dette har å si for vedlikeholdsfunksjonen
  • Måltall og akseptkriterier – konkretisering av vedlikeholdsmålene
  • Vedlikeholdssystemets plass i vedlikeholdsstyringen
  • Optimalisering av forebyggende vs. korrektivt vedlikehold
  • Organisering av vedlikeholdet
  • Hvordan mobilisere medarbeiderne i forbedringsarbeidet
  • Planlegging og styring av vedlikeholdsjobber

 

 

Praktiske opplysninger

Målgruppe:
Vedlikeholdsledere og -planleggere, arbeidsledere, vedlikeholdsingeniører og andre som ønsker å forbedre vedlikeholdsfunksjonen i egen bedrift.

Tid og varighet:

Kurset går over to dager. Første dag gjennomføres kl. 09:00 - 16:00.
Andre dag gjennomføres kl. 08:00 - 16:00.

Sted:Trondheim
Tid: Ny dato kommer!   

Kurset avholdes i MainTech AS sine lokaler i Trondheim, veibeskrivelse
Hotel/overnatting, vi anbefaler Scandic Lerkendal, booking

Sted: Oslo
Tid: Ny dato kommer!

Kursavgift: NOK 8900,- 

Dette inkluderer kursmateriell, lunsj begge dager, kaffe/te samt pausemat.

Avbestilling:
Avbestillingsfrist er tre uker før kursstart. Avbestilling må sendes skriftlig til firmapost@maintech.no
Ved avbestilling etter fristens utløp faktureres 20% av full pris. Avbestilling mindre enn 2 uker før kursstart gir ingen refusjon.

Forkunnskap:
Erfaring fra drift og vedlikehold.
Kursbeskrivelse: Kurs i vedlikeholdsstyring.pdf