Lukk

Drift og vedlikehold handler ikke bare om teknikk. Det handler også om kultur.

  • Miljø som konkurransefaktor ››

    Det fokuseres stadig mer på en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet. En virksomhet som klarer å skille seg fra konkurrerende bedrifter ved å vise at eget produkt er mer bærekraftig, kan skape seg et konkurransefortrinn.

  • Åpen innovasjon – en naturlig utvikling? ››

    Internett har endret både måten vi kommuniserer på og måten det drives forretninger. Tradisjonelle forretningsplaner blir utfordret i møte med dagens digitale marked hvor informasjon deles i rekordfart. Dette har ført til at bedrifter, fagmiljøer, forskere og privatpersoner finner sammen og utarbeider løsninger på en helt annen måte enn tidligere.

  • Kunnskapsforvaltning - hva skal til for å lykkes ››

    Energi Norge inviterte til Vedlikeholdsforum med Kunnskapsforvaltning som tema. MainTech ble for andre år på rad forespurt om å bidra med et innlegg.