Lukk

Fjernvarme

Effektiv drift

Fjernvarme er en bransje i hurtig utvikling. En av hovedutfordringene i bransjen er å oppnå effektiv drift, i forhold til økte krav til tilgjengelighet og kostnadseffektivitet. For å imøtekomme dette kan det være aktuelt å:

  • Etablere virksomhetens strategi for drift og vedlikehold
  • Optimalisere og systematisere vedlikeholdet etter virksomhetens kriterier
  • Kartlegge og forbedre arbeidsprosesser

MainTech har erfaring med fjernvarmeanlegg

Vi i MainTech har god erfaring og kompetanse til å skape et godt grunnlag for effektiv drift og vedlikehold. Gjennom arbeid med mange forskjellige bransjer og problemstillinger har vi verktøyene til å finne akkurat de løsningene som din bedrift trenger for å gjøre de nødvendige forbedringer. Å løfte blikket fra utbygging til daglig drift er en utfordring for de fleste. MainTech har i mange tilfeller hjulpet bedrifter med å heve nivået på drift og vedlikehold gjennom å skape forståelse for endringsbehovet og foreta varige endringer.


MainTech har vært en pådriver i arbeidet med å forbedre drift og vedlikeholdsfunksjonen i Statkraft Varme.
Erik Winsnes
Leder vedlikeholdsplanleggingsstab, Statkraft Varme