Lukk

Lean Gult belte

Hvem passer Gult belte - Lean Grunnkurs for?

 • Alle som ønsker å lære mer om tankegangen bak Lean og se hvilke muligheter dette gir
 • Alle som opplever «plunder og heft» i sin hverdag ved at «noe» ikke fungerer som forventet
 • Alle som ønsker et nytt perspektiv på hvordan man kan kartlegge eget arbeidssett for å finne forbedringsmuligheter
 • Alle som ønsker å jobbe systematisk med å forbedre og utvikle sin hverdag
 • Ledere på alle nivåer
 • Du som ønsker å fordype deg i Lean og som ønsker å gå videre til Grønt belte

Faglig ansvarlig er Kiwa Teknologiske Institutt,

 

Dato og sted:

24. - 25. april Trondheim 

Kurset avholdes i MainTech sine lokaler i Granåsveien 15

 

 


 Hva lærer du?

 • De 5 trinnene for utvikling av en Lean prosess
  - kundeverdi
  - analyse av egne prosesser
  - fjerne sløsing og skape flyt
  - skape Pull
  - etablere kontinuerlig forbedring
 • Praktisk erfaring med Lean gjennom spill
 • Kjenne til metoder som omhandles i Lean
 • Hvordan du kan skape en kultur med kontinuerlig forbedring som en naturlig del av hverdagen i egen bedrift ved å arbeide med «ledelse», «adferd og kultur»
 • Få innsikt i hva som skal til for å lykkes med Lean
  - suksesskriterier og fallgruver

Hva får du igjen for kurset?

 • Du får et overordnet blikk for hvorfor Lean er en god driftsstrategi
 • Du kan bidra i en Lean organisasjon og benytte tankesettet i forbedringsarbeidet
 • Du får den grunnleggende forståelsen og innsikten for å kunne dypdykke i ulike Lean temaer og forstå når og hvorfor disse er hensiktsmessige
 • Kunnskap som kvalifiserer til å ta Grønt belte kurs

Tid og Varighet: 

Kurset går over 2 dager og avsluttes med en kompetansetest.Kurset gjennomføres med forelesninger, erfaringsutvekslinger i plenum, og praktiske gruppeoppgaver. For å få kursbevis er det krav om 80 % frammøte.Du vil få detaljerte opplysninger om undervisningstid, transport og overnatting i innkallingen vi sender deg, i god tid før kursstart.