Lukk

Bransje

Fagartikler

SISTE NYTT

MainTech konferansen, 30.- 31. mars 2016

08.02.2016 14:39:03 | Programmet har aldri vært bedre! Mange fine fagsesjoner på onsdag og et stjernespekket program torsdag.

PEC inspeksjon i Australia

07.12.2015 14:54:48 | MainTech, ved Bjørn Tore Moen, har vært engasjert i et prosjekt i Australia hvor kunden ønsket å inspisere en ståljacket i skvalpe sonen. Jobben ble gjort sammen med Prezioso Linjebygg og bød på mange utfordrende aktiviteter, blant annet med tilkomst og valg av inspeksjonsmetode.

Åpen innovasjon – en naturlig utvikling?

26.01.2016 10:20:49 | Internett har endret både måten vi kommuniserer på og måten det drives forretninger. Tradisjonelle forretningsplaner blir utfordret i møte med dagens digitale marked hvor informasjon deles i rekordfart.

Møt våre medarbeidere

Portrett av Knut Ove Dahle

Knut Ove Dahle

"Jeg ønsket å få hands-on erfaringer fra felt, kombinert med en bred faglig utvikling. Kombinasjonen av varierte utfordringer, feltarbeid og en sterk faglig organisasjon gjorde derfor MainTech til mitt klare førstevalg. I dag nyter jeg stor frihet på arbeidsplassen samtidig som jeg lærer noe hver dag!"

MainTech Skolen

Kurs i vedlikeholdsledelse

Referanser

Statkraft Markets GmbH

MainTech har utført RCM på godt over 4000 tekniske objekter i Statkraft sitt gasskraftverk, Robert Frank Gas Power Plant, i den lille byen Landesbergen i Tyskland.